Noticias

NOTICIAS ANTERIORES
  • BASE REGULADORA DAS SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES 26/04/2018 ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual. Recuperado de: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180326/AnuncioG0423-150318-0001_gl.html